INNKALLING – EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019.

Styret i Rygge Båtforening innkaller ihht. vedtektene §4 til ekstraordinært årsmøte på Naustet tirsdag 29. oktober 2019 kl. 19.00.

Saken gjelder avtale med Redningsselskapet om nyetablering av base på Fuglevik og bygging av nytt drifts bygg. I forhold til det mandatet styret fikk på årsmøtet 5. mars tidligere i år vil styret på grunn av avtalens ordlyd om forutsigbarhet at årsmøtet tar stilling til dette før iverksettelse. Agenda og dokumenter i saken finner du ved å Logg inn i Havneweb å se under «Dokumenter» i menyen.

FORHANDLINGER MED REDNINGSSELSKAPET

Vi er for tiden i forhandlinger med Redningsselskapet om leiekontrakten som vi skal inngå med RS. Det har vært mye frem og tilbake fra RS sin side. Juristene strammer til rundt leiekontrakten. Vi er opptatt av å sikre langvarig leieforhold med RS slik at vi får forutsigbarhet.

Etter møte med RS har vi ikke klart å komme til enighet innenfor det mandatet styret fikk på årsmøte 5. mars 2019. Styret vurderer å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med RS-leiekontrakten og bygging av eget bygg til RS som eneste sak.