OPPLAGSPLASSEN -UTSETTING AV BÅTER

OPPLAGSPLASSEN – 1. MAI

Styret og Fuglevik Båtservice anmoder alle som har båt på opplagsplassen om å fjerne presenninger og stativ innen 1. mai, dette for å lette arbeidet til Fuglevik Båtservice med utsetting av båter.

NB!! OPPLAGSPLASSEN SKAL VÆRE TOM FOR BÅTER INNEN 1. JUNI

Etter årsmøte i 2018 kan det påregnes dagbøter ved oversittelse av fristen 1. juni.

ROKERING, SALG OG LEIEPLASSER

I årets rokeringskabal er det 42 andelseiere som har fått større eller mindre plass. Disse er nå sendt ut. Mange har stått på venteliste for større andelsplass, mens andre har blitt rokert ned i plass bredde p.g.a mindre båt på stor plass. I følge vedtektene kan styret rokere andelseiere til èn andelsplass tilpasset båtbredden de har. Dette for å utnytte havna best mulig.

Vi har i år 16 andelsplasser for salg, det er kun 2,0 og 2,5 meters plasser. Vi starter med å sende ut tilbud første uka i april, mange trenger større plass enn hva vi kan tilby, men først når du får kjøpt adelsplass kan du sette deg på venteliste større plass og evnetuelt søke leieplass frem til du får tilbud om plassbredden du trenger. NB! De som eier andelsplass i havna kommer først på lista for tildeling av leieplasser i april/mai. Vi oppfordrer de som får tilbud om andelsplass til å gi oss tilbakemelding raskt for ikke å drøye denne prosessen.

Leieplasser tildeles i april/mai. Når alle har akseptert tilbudet om ny plass etter rokering og salg starter vi med tildeling av leieplasser. Vi har 62 søknader til ca 25 leieplasser i år. Vi håper å strate med tildeling av leieplasser i april/mai.