ROKERING, SALG OG LEIEPLASSER

Rokering og salg av andelsplasser starter vi med i slutten av mars etter at alle har betalt årsavgiftene etter at purring er sendt. Det er mange som ønsker størreplass, disse rokeres før vi starter med salg av andelsplasser. Vi har idag 17 plasser for salg til medlemmer. Vi oppfordrer de som får tilbud om andelsplass til å gi oss tilbakemelding raskt for ikke å drøye denne prosessen.

Når alle har akseptert tilbudet om ny plass starter vi med tildeling av leieplasser. Vi har 62 søknader til ca 25 leieplasser i år. Vi håper å strate med tildeling av leieplasser i april/mai.

VIKTIGE DATOER I 2018

15. februar – hovedforfall årsavgifter 2018

15. februar – frist for å melde fra om fremleie av båtplass, da betaler du kun                                        medlemsavgift og RBF leier ut plassen og ordner med nattevakten

1. mars      – NB!! søknadfrist på leie- /jolleplass for sesongen 2018

3. mars      – Fiskesuppe aften på Naustet kl 19:00, mer info finner du her. Påmelding                      innen mandag 26. februar til post@ryggebf.no eller tlf 916 43 489

6. mars      ÅRSMØTE på Naustet kl 19:00, årsmøtereferat finner du her.