VIKTIGE DATOER I 2019

5. mars      ÅRSMØTE på Naustet kl 19:00, innkalling og årsmøtepapirer. 

1. mars      – NB!! søknadfrist – leie- /jolleplass for sesongen 2019. I år har vi 96                                  søknader om leieplass til ca 40 leieplasser. Leie-/jolleplasser tildeles i                          april/mai etter medlems ansiennitet

23. februar – Fiskesuppe aften på Naustet kl 19:00, les hele invitasjonen! Påmelding                        inne lørdag 16. februar til: post@ryggebf.no eller tlf 916 43 489

15. februar – hovedforfall årsavgifter 2019, faktura er sendt på SMS og e-post eller du                        kan logge deg inn på www.havneweb.no/tool og hente fakturaen der.

15. februar – frist for å melde fra om fremleie av båtplass, da betaler du kun                                        medlemsavgiften på kr 500,- med samme giro og KID nr. RBF leier ut                             plassen og ordner med nattevakten. Send oss e-post på post@ryggebf.no                       eller logg inn på Havneweb og gå til «din båtplass» og huk av for «gjør                           tilgjengelig for utleie»