1. JUNI SKAL OPPLAGSPLASSEN VÆRE TOM

Viser til tidligere utsendt informasjon og anmoder alle med båt på opplagsplassen må fjerne presenning og stativ før 1. mai. Dette for at Fuglevik Båtservice skal komme til båter som ønsker å sette ut tidlig. I følge vårt regelvek SKAL alle båter være satt ut eller fjernet fra opplagsplassen INNEN 1. JUNI