OPPLAGSPLASSEN -UTSETTING AV BÅTER

OPPLAGSPLASSEN – 1. MAI

Styret og Fuglevik Båtservice anmoder alle som har båt på opplagsplassen om å fjerne presenninger og stativ innen 1. mai, dette for å lette arbeidet til Fuglevik Båtservice med utsetting av båter.

NB!! OPPLAGSPLASSEN SKAL VÆRE TOM FOR BÅTER INNEN 1. JUNI

Etter årsmøte i 2018 kan det påregnes dagbøter ved oversittelse av fristen 1. juni.