Rokering og salg av andelsplasser

Rokering etter venteliste større eller mindre andelsplass for andelhavere er nå ferdig og sendt ut på SMS og e-post fra Havneweb. Hele 21 andelseiere har fått bedre andelsplass tilpasset båten sin.

Salg av andelsplasser er også ferdig, i år hadde vi kun 9 andelsplasser for salg, disse er nå tildelt og sendt ut på SMS og e-post. 

Når alle har akseptert plassene for rokering og salg starter vi med tildeling av årets leieplasser og jolleplasser. Vi har 96 søknader til ca 40 leieplasser i år. Vi klarer nok ikke å hjelpe alle i med leieplass i år.