FORHANDLINGER MED REDNINGSSELSKAPET

Vi er for tiden i forhandlinger med Redningsselskapet om leiekontrakten som vi skal inngå med RS. Det har vært mye frem og tilbake fra RS sin side. Juristene strammer til rundt leiekontrakten. Vi er opptatt av å sikre langvarig leieforhold med RS slik at vi får forutsigbarhet.

Etter møte med RS har vi ikke klart å komme til enighet innenfor det mandatet styret fikk på årsmøte 5. mars 2019. Styret vurderer å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med RS-leiekontrakten og bygging av eget bygg til RS som eneste sak.