NAUSTET – STENGT FOR UTLEIE!

På grunn av uavklart situasjon med korona-virs har styret bestemt at utleie av Naustet stenger fra 24. mars og fremover. Alle som har en reservasjon bes tas kontakt med utleie ansvarlig for Naustet på tlf 482 82 141

Vi oppfordrer alle medlemmer til å tenke «forebyggende smitte» ved ferdsel i havna!