ROKERING OG SALG AV ANDELSPLASSER

I år har vi 84 andelseiere som ønsker større andelsplass for å få plass til båten de har. Når det gjelder store plasser som 4,5 og 4,0 meter har vi ingen plasser tilgjengelig for rokering. I breddene 3,5 og 3,0 meters flere plasser tilgjengelig for rokering.

Vi har i år rokert 40 båtplasser, dvs at disse har fått plass tilpasset båten de har. I tillegg har vi solgt 19 plasser til medlemmer med ansiennitet fra september 2013 til mai 2014. De fleste salgsplasser har bredde 2,5 og 2,0 meter.