Medlem

Alle som betaler medlemsavgift på kr 500,- pr. år står automatisk på venteliste for å få tilbud om kjøp av andels plass. Ansienniteten får du fra den dagen du førstegang betalte medlemsavgift, tildelingen foregår etter ansiennitet.

Først når medlemmet har fått kjøpt andels plass kan man sette seg på vente liste over større andels plass. NB!! Husk å søke om større plass før større båt anskaffes.

SOM MEDLEM KAN DU:

– leie Naustet til møter og selskaper.

– søke om leieplass eller jolle plass før 1. mars hvert år

– delta på dugnader og dugnads festen

– ta reserve nattevakter eller gå dag vakt i sommersesongen