Innmelding – RBF

Ønsker du å bli medlem i Rygge Båtforening, trykk på linken her.

Vedtektene § 1 sier:

Medlemskap kan kun tildeles personer som er bosatt i Rygge kommune eller har
tilknytning til kommunen. Med tilknytning menes medlemmer som har familie i opp- og
nedadgående linje bosatt i Rygge, nabokommuner og deltidsbosatte i kommunen