Venteliste søknad om større andelsplass

Vente lister tildeling større plass (Sist oppdatert juli 2020)

Årets rokering og salgs kabal for 2019 er nå ferdig og sendt ut på SMS og e-post til de det gjelder. Hele 21 båtplass eiere har for større eller mindre plass og vi har solgt 9 andelsplasser. Rokering etter ventelista skjer kun i mars/april hvert år.

Ønsker du å sette deg på venteliste for  større/mindre båtplass. Logg deg inn på HavneWeb, velg «Min side» se ned på høyre side velg «Venteliste»  deretter «venteliste andel»velg KUN èn øsnket kategori og husk og trykk «LAGRE»

Du kan også gå inn via «Dasboard» i Havneweb og scroll ned til «venteliste» og trykk «endre» og følg samme prosedyre som over her.

Etter vedtektene :
Ved bytte av båt, må det søkes styret i god tid dersom båtplass av annen størrelse ønskes. Ved overgang til større båt, kan en ikke uten videre regne med at større plass er ledig.

NB!! «Venteliste søknad større andelsplass» er kun for andelseiere som har kjøpt andelsplass. Tildeling av større plass tildeles etter søkerdato for større plass og ikke etter ansiennitet`s dato som medlem i foreningen.