Venteliste søknad om større plass

Vente lister tildeling større plass (Sist oppdatert  12. mai 2019)

Årets rokering og salgs kabal er nå ferdig og sendt ut på SMS og e-post til de det gjelder. Hele 21 båtplass eiere har for større eller mindre plass og vi har solgt 9 andelsplasser.

Ønsker du å sette deg på venteliste for  større/mindre båtplass. Logg deg inn på HavneWeb, se ned på høyre side Under «Venteliste» og trykk på «Endre»

Etter vedtektene :
Ved bytte av båt, må det søkes styret i god tid dersom båtplass av annen størrelse ønskes. Ved overgang til større båt, kan en ikke uten videre regne med at større plass er ledig.

Tildeling av større plass tildeles etter søkerdato på større plass og ikke etter ansiennitet`s dato som medlem i foreningen.

Rokering etter ventelista skjer kun i mars/april hvert år.