Venteliste søknad om større plass

Ventelister tildeling større plass (Sist oppdatert 27. januar 2019)

Ønsker du å sette deg på venteliste for  større/mindre båtplass. Logg deg inn på HavneWeb, se ned på høyre side Under «Venteliste» og trykk på «Endre»

Etter vedtektene :
Ved bytte av båt, må det søkes styret i god tid dersom båtplass av annen størrelse ønskes. Ved overgang til større båt, kan en ikke uten videre regne med at større plass er ledig.

Tildeling av større plass tildeles etter søkerdato på større plass og ikke etter ansiennitet`s dato som medlem i foreningen.

Rokering etter ventelista skjer kun i mars/april hvert år.