Pirmaster

Pirmaster`s oppgaver 2017

Er det feil på din aktuelle brygge,
kontakt din pirmaster.

Oversikt over pirmastere på de aktuelle brygger.

Parkeringsplass/ bensinbrygge,

bensinflytebrygge/gjestebrygge,

sjøkant øst -1                                   Erik Ottesen, 970 17 392 

Flytebr. 1 / sjøkant øst-2,                 Erling Karlsen, 932 12 324

Flytebr. 2 / sjøkant øst-3,                 Herleif Bjerkeng, 907 77 879

Flytebr. 3 / sjøkant øst-4,                 Viggo Hennum, 970 68 963

Molo syd / vest,                                Kai E. Østling,  957 60 414       

Se eget oppslag ved bryggene.

Havnesjef