Pirmaster

Pirmaster`s oppgaver 2017

Er det feil på din aktuelle brygge,
ta kontakt med din pirmaster.
 

Oversikt over pirmastere på bryggene.

Parkeringsplass(PP), Bensinbrygge(BB), Bensinflytebrygge(BF), Gjestebrygge(GJ) og Sjøkant øst -1(Ø1)                                 – Kai E. Østling, 957 60 414

Flytebrygge 1(F1), Sjøkant øst-2(Ø2)    – Erling Karlsen, 932 12 324

Flytebrygge 2(F2), Sjøkant øst-3(Ø3)    – Herleif Bjerkeng, 907 77 879

Flytebrygge 3(F3), Sjøkant øst-4(Ø4)    – Viggo Hennum, 970 68 963

Molo syd(MS) / Molo vest(MV)               – Stian Østling,  481 36 064       

Det står oppslag ved bryggene.

Havnesjef Richard Van Rijn treffes på tlf 478 72 170

Kart over bryggene!