Info fra styret – mai 2021

NB!! OPPLAGSPLASSEN SKAL VÆRE TOM FOR BÅTER INNEN 1. JUNI

PRESENNINGSSTATIV PÅ OPPLAGSPLASSEN – 1. MAI

Styret og Fuglevik Båtservice anmoder alle som har båt på opplagsplassen om å fjerne presenninger og stativ innen 1. mai, dette for å lette arbeidet til Fuglevik Båtservice med utsetting av båter.

MILJØSTASJON

Alle skal bruke miljøstasjonen som er satt opp utenfor havneverksted, egne oppslag i stasjonen forteller om hva som skal kastes hvor. Stasjonen skal være låst, nøkkel henger i gangen i vaktbua. Ved skraping/fjerning av bunnstoff skal det legges plast eller presenning under båten, avfallet legges i miljøstasjonen. Søppel fra egen båt skal IKKE legges i søppelstativer på Ila-stranda/Movar huset, disse er beregnet for strand- og dagsturister.

VIKTIG!! – ADRESSE FORANDRING- / NY BÅT- / STØRRE ELLER  MINDRE BÅTPLASS

Det er veldig viktig at alle med båtplass opplysningene om deg og båten i Havneweb og registrer båten i småbåtregisteret. Søknad om større plass sendes styret skriftlig og vi samler opp til rokerings- og salgskabal som foregår i mars/april hvert år.

VAKT 2021:

Sendes ut i egen SMS og e-post. Husk å føre opp vaktdato på kalenderen slik at dette ikke glemmes. Hvis du er forhindret til å møte opp, vennligst meld fra til vaktsjef minst 1 uke før vaktdato slik at ekstra vakt kan tilkalles. Husk at all vaktbytte skal skje gjennom vaktleder Oddvar Henriksen. mob. 482 82 141 eller post@ryggebf.no. NB!! Ring vaktsjefen for å kvittere for oppmøte.

HJERTESTARTER

I gangen utenfor havnekontoret/vaktrommet henger det hjertestarter. Den er veldig enkel i bruk, den sier alt du skal gjøre. Har du spørsmål, ta kontakt med styret/havnekomiteen som er ansvarlig for kurs/opplæring etc.

NB!! FORTØYNING MED LANDFASTE PLASSER (PP, BB, MS OG MV)

Det er veldig viktig at alle som har 3,5 m, 4 m og 4,5 meter`s plass på landfaste brygger har stramme akter fortøyninger samt spring som festes ute på uteriggeren. Dette fordi da kan fortøyningene være slakke foran for å hindre at stramme fortøyninger løfter brygga ved høyvann.

OBLAT –– FORTØYNING – BRYGGE FENDERE – TREVERK: 

Pirmaster setter på OBLAT når han ser at rett båt ligger på rett plass. Det skal monteres gummi avlaster på alle fire fortøyningstau. Brukes ”spring” skal det også være gummi avlaster her. Husk vår standard på brygge fendere og treverk, viser til oppslag i havna, på hjemmesiden eller ta kontakt med pirmaster / havnesjef hvis du har spørsmål ang. dette.

DUGNAD:

Dugnaden er tirsdager mellom kl 18 – 20, arbeidsmengden kan variere noe, så enkelte ganger kan det hende at vi må sende hjem noen. Se oppslag i havnen eller ta kontakt med havnesjefen på mob. 478 72 170

SOMMER-/ DAGVAKTER

De begynner uke 24 og varer frem til og med uke 31. Vaktene går fra kl 14.00 og går frem til kl 20.00. Vaktleder Oddvar Henriksen fordeler vaktene og holder orden på disse.

Husk å skriv deg opp i lista på havnestua eller sende SMS til vakt telefon 468 36 136 når dere drar på helg- eller ferietur i sommer. Dette gjør jobben til dagvaktene lettere.

Ved spørsmål kan havnesjef Richard V. Rijn kontaktes på 478 72 170.

I sesongen er havnekontoret er bemannet på tirsdager mellom kl 18.00 – 20.00,

tlf 69 26 80 42 eller e-post: post@ryggebf.no