Februar info fra styret

ÅRSAVGIFTER  2018 –  FORFALL 15. FEBRUAR: 

Bruk KID ved betaling.  I følge vedtektene sendes kun èn purring etter 14 dager med purregebyr på kr 200,-.  Betales ikke denne til nytt forfall blir medlemskapet sagt opp og eventuelt båtplass tilfaller Rygge Båtforening. Har du spørsmål? – skriv til kasserer Morten Jensen på e-post: post@ryggebf.no

VIKTIG!!! – SKAL DU IKKE BRUKE PLASSEN I ÅR??  – MELD I FRA  FØR 15. FEBRUAR

Skal du leie ut plassen din i år? Da betaler du kun medlemsavgift på kr 500,- med samme giro og KID nr, stryk dugnad og plassleie. Vi leier ut plassen og du slipper å gå nattevakt. NB!! Pirmaster registrer plasser som ikke har vært i bruk igjennom sesongen, det er ikke anledning til å la plassen ligge ubrukt selv om man har betalt for plassen. Brudd på dette kan føre til at man mister retten til andelsplassen.

LEIEPLASS/JOLLEPLASS 2018  –  SØKNADSFRIST   1. MARS  –  TILDELING I APRIL/MAI

Husk å søke om leieplass innen 1. MARS. Husk å påføre kunde nr, lengde/bredde/reg. nr/båttype på søknaden. Du finner søknads skjema på vår hjemmeside www.ryggebf.no , Du kan sende dette pr. e-post til post@ryggebf.no eller postkassa på Havnestua og vår post adresse. Rygge Båtforening – Postboks 2050 Høyden – 1520 Moss

VAKT 2018:

Vaktinnkalling blir sendt ut i april/mai (etter at leieplasser er tildelt). Husk å før opp vaktdato i kalenderen. Hvis du er forhindret til å møte opp, vennligst meld fra til vaktleder i god tid slik at ekstra vakt kan tilkalles. Ved vaktbytte må vaktleder informeres, Vaktleder Oddvar Henriksen 482 82 141

DAGVAKT ORDNING 2018:

Dagvaktene starter ved St.hans og varer ca 6 uker fremover, går du to dagvakter slipper du nattevakt. Går du flere dagvakter får du dugnadstimer for dette. Kontakt vaktleder for mer info.

OBLAT – REGISTRERINGSSKJEMA – FORTØYNING – BRYGGE FENDERE – TREVERK: 

Pirmaster setter på OBLAT når han ser at rett båt ligger på rett plass. NB!! Husk melde fra hvis du har byttet båt, reg.skjema finner du på hjemmesiden. Det skal monteres gummi avlaster på alle fire fortøyningstau. Brukes ”spring” skal det også være gummi avlaster her. Husk vår standard på brygge fendere og treverk. Kontakt pirmaster eller havnesjefen hvis du har spørsmål ang. dette.

DUGNAD:

Dugnaden på tirsdager starter opp igjen i mai måned. Vennligst se eget oppslag i havnen.

OPPLAGSPLASSEN

Styret anmoder alle som har båt på opplagsplassen om å fjerne presenninger og stativ innen 1. mai, dette for å lette arbeidet til Fuglevik Båtservice med utsetting av båter.

Ved spørsmål kan havnesjef Ricard V. Rijn kontaktes på 478 72 170

I sesongen prøver vi å ha havnekontoret bemannet på tirsdager mellom kl 18.00 – 20.00, tlf 69 26 80 42, du kan også bruke e post: post@ryggebf.no