Info fra styret – september 2018

TID FOR VINTEROPPLAG
Ved vinteropplag er det båteiers ansvar å bruke godkjent opplagsutstyr. Vi har hatt et par båter som har veltet på land de siste årene. Alle båter over 20 fot skal ha minst to bukker på hver side av båten og de skal være bundet sammen under båten.

TAUVERK, FENDERE OG TREVERK I BÅTPLASSEN
NB!! Husk å fjerne alt tauverk i båtplassen når du tar opp båten. Vi vil igjen minne om styrets vedtak i oktober 2008 der det er satt èn standard for fendere og treverk. Det er kun anledning til å bruke ”PARMA” fender som selges av Fuglevik Båtservice og Skjærgårdsbrygger. Se oppslag i havna og mer info om dette finner på hjemmesiden vår. Ta kontakt med havnesjefen når det gjelder treverk på uteriggere, fendere etc om noe skulle være uklart.

VIKTIG!! FORTØYNING ALLE LANDFASTE BRYGGER
Det skal være gummi avlaster på alle fortøyninger, alle landfaste plasser fortøyes med stramme fortøyninger bak, spring som holder båten fra land og slakke fortøyninger foran mot land med løse tamper, disse må kunne slakkes ved høyvann, ikke faste løkker. På flytebryggene skal alle ha stramme fortøyninger, båten legges så langt inn i plassen som mulig. Ved melding om sterk vind må båtene sikres med ekstra spring inn på de nye fortøyningsringene på brygga og stramme fortøyningen akter mellom båtene, dette gjelder spesielt molovest i vinterhalvåret.

VINTERPLASSER SØKNADSFRIST 1. OKTOBER
Ønsker dere å bruke båten i vinter så er det mulighet å søke havnesjefen om vinterplass før 1. oktober. Send oss e-post eller legg en søknad i kassa på havnekontoret. Havnesjefen prøver å plassere båtene der det er minst is i løpet av vinteren.

BRUK AV STRØM OM BORD
Vinterstrøm avtales med havnesjefen. Vinterstrøm koster kr 2000,- for 500 Watt, det foretas jevnlige kontroller på strømforbruk. RBF vil ha mulighet for at vår egen elektriker må godkjenne langtids bruk av strøm om bord, dette fordi det er mange båter med jordfeil etc som har gjort skade på nabobåter og brygger tidligere. Ved å montere skilletrafo på strøminntaket i båten sikrer man sikrere mot galvanisk tæring etc.

VIKTIG!! – KJØP AV NY BÅT!!!
Ved kjøp av ny båt må det leveres inn registreringsskjema slik vi får registrert riktig båt på riktig båtplass Trenger du større båtplass må det søkes om FØR du kjøper ny båt! Skjema finner du på www.ryggebf.no

NB!!! – BRUK AV BÅTPLASS
Trenger du ikke båtplassen skal all fremleie gå igjennom foreningen, det er IKKE anledning til å ”sitte” på båtplassen uten å ta den i bruk eller leie den ut til andre!!. Pirmaster registrer bruk av plassen igjennom sesongen. Vi har mange medlemmer på venteliste som ønsker båtplass. Selv om dere sier ifra dere plassen beholder dere ansienniteten. Skulle behovet for båtplass melde seg igjen er det bare å sende oss epost eller brev før neste sesong.

BYTTE AV BÅTPLASS:
Alle som ønsker å bytte båtplass må sende epost eller skriftlig søknad til styret. All rokering og salg av plasser foregår i mars/april hvert år.

MILJØSTASJON
Alle skal bruke miljøstasjonen som er satt opp utenfor havneverksted, egne oppslag i stasjonen forteller om hva som skal kastes hvor. Stasjonen er åpen i ”høst- og vår pusse sesong” ellers i året er den låst, nøkkel henger i gangen i vaktbua. Ved skraping/fjerning av bunnstoff skal det legges plast eller presenning under båten, avfallet legges i miljøstasjonen.