Arrangement

AKTIVITETER RYGGE BÅTFORENING 2018


 ► Årsmøte Naustet            Tirsdag 06.03.2018,  kl 19:00, forslag til må foreligge                                                       styret senest 20.02.2018.

► Betaling – hovedforfall     15. FEBRUAR ER BETALINGSFRIST NB!! BRUK KID                                                    NUMMER VED BETALING. Betal i tide for å unngå                                                           purregebyr.

► Fremleie – båtplass        Må meldes innen forfall 15. februar, Se vedlagt info skriv                                                   send e-post til post@ryggebf.no eller kontakt havnesjef på                                                tlf. 478 72 170 ved fremleie. NB!! Det er ikke anledning til å                                              fremleie plassen mer enn 3 år

► Fiskesuppe aften           Lørdag 3. mars kl 19:00 er det fiskesuppe aften på                                                         Naustet, mer info finner du på www.ryggebf.no og eget                                                     oppslag i havnen. NB!!  Les mere her!!! Påmelding til                                                         post@ryggebf.no eller på tlf 916 43 489

► Søknad leieplass           NB!!! Frist  1. mars. Søknadsskjema finner du på                                                              www.ryggebf.no og i gangen ved havnekontoret.

► Medlemsmøte                Medlemsmøte på Naustet med aktuelle tema og info blir                                                  annonsert på hjemmesiden.

► Vaktinnkalling                Sendes ut i mai, ved vaktbytte må vaktleder informeres, tlf.                                              482 82 141

► Hjemmesiden                Gå inn på: www.ryggebf.no   Her finner du skjema for                                                        leieplass og mye annen nyttige informasjon. Ny mobil                                                        versjon av værstasjonen, prøv den!!

► Dame gruppa                 Damegruppa ønsker flere medlemmer, ta kontakt med leder,                                            Unn Wentzel Jensen på mobil 977 34 011

Leie av Naust                 Laila Raa – Piraaten tlf 993 40 499 eller

                                            Oddleif Bakken tlf 907 65 707

► Dugnad                           Fra mai til september er det dugnad hver tirsdag fra kl 18 –                                               20. Sesongen avsluttes med dugnadsfest i november.