Arrangement

Årsmøte Naustet Tirsdag 05.03.2019 kl 19:00
Agenda og årsmøtepapirene legges ut i Havneweb eller de kan hentes på havnekontoret.

► Forslag til årsmøtet Må foreligge styret senest 19.02.2019.

Betaling – hovedforfall 15. FEBRUAR ER BETALINGSFRIST
Logg deg inn på Havneweb.no/tool og hent faktura for betaling. NB!! BRUK KID NUMMER VED BETALING.

FAKTURA PÅ MAIL Nytt i år – HAVNEWEB – nytt styringssystem for alle medlemmer. Faktura sendes ut med SMS varsel og pr. e-post. Logg deg inn med e-post og tilsendt passord. De som ikke har e-post får faktura i posten.

Fremleie – båtplass. Fremleie av båtplass må meldes innen 15. februar i Havneweb, pr. e-post til post@ryggebf.no eller kontakt havnesjef på tlf. 478 72 170.

Fiskesuppe aften Lørdag 23. februar kl 19:00 er det fiskesuppe aften på Naustet, mer info finner du på vår hjemeside,  eget oppslag i havnen og her.

Søknad leieplass NB!!! Frist 1. mars. Søknadsskjema finner du på http://www.havneweb.no/tool

► Medlemsmøte Medlemsmøte på Naustet med aktuelle tema og info blir annonsert på hjemmesiden.

► Vaktinnkalling Sendes ut i april/mai, ved vakt bytte må vaktleder informeres, tlf. 482  82 141

► Hjemmesiden Gå inn på: www.ryggebf.no Her finner du , regler , vedtekter, ventelister og mye annen nyttige informasjon. Ny mobil versjon av værstasjonen, prøv den!!

► Dame gruppa Damegruppa ønsker flere medlemmer, ta kontakt med leder, Unn Wentzel Jensen tlf 977 34 011

Leie av Naustet – ta kontakt med utleie ansvarlig Oddvar Henriksen treffes på tlf 482 82 141 eller du kan reservere Naustet i Havneweb, logg inn på havneweb.no/tool å se ledige datoer.

Dugnad  – Fra mai til september er det dugnad hver tirsdag fra kl 18 – 20. Sesongen avsluttes med dugnadsfest i november.