Arrangement 2020

► Årsmøte Naustet Tirsdag 10.03.2020 kl 19:00
Dagsorden og årsmøtepapirene legges ut i Havneweb under «dokumenter» eller de kan hentes på havnekontoret.

► Forslag til årsmøtet Må foreligge styret senest 25.02.2020.

► Betaling – hovedforfall 15. FEBRUAR ER BETALINGSFRIST
Logg deg inn på Havneweb.no/tool og se dine fakturaer. NB!! BRUK KID NUMMER VED BETALING.

► FAKTURA PÅ MAIL HAVNEWEB – nytt styringssystem for alle medlemmer. Faktura sendes ut med SMS varsel og pr. e-post. Logg deg inn med e-post og tilsendt passord. De som ikke har e-post får faktura i posten.

► Fremleie – båtplass Fremleie av båtplass må meldes innen 15. februar i Havneweb, pr. e-post til post@ryggebf.no eller kontakt havnesjef på tlf. 478 72 170.

► Fiskesuppe aften Lørdag 29. februar kl 19:00 er det fiskesuppe aften på Naustet, mer info finner du på www.ryggebf.no og eget oppslag i havnen.

► Søknad leieplass 1. mars er søknadsfristen for leie-/jolleplass. Logg deg inn på havneweb for å søke: http://www.havneweb.no/tool

► Medlemsmøte Medlemsmøte på Naustet med aktuelle tema og info blir annonsert på hjemmesiden.

► Vaktinnkalling Sendes ut i april/mai, ved vakt bytte må vaktleder informeres, tlf. 482 82 141

► Hjemmesiden Gå inn på: www.ryggebf.no Her finner du vedtekter, regler, ventelister og mye annen nyttige informasjon. Egen mobil versjon til værstasjonen, prøv den!!

► Dame gruppa Damegruppa ønsker flere medlemmer, ta kontakt med leder, Unn Wentzel Jensen tlf 977 34 011

► Leie av Naust Utleie ansvarlig Oddvar Henriksen treffes på tif 482 82 141 eller du kan reservere Naustet i Havneweb, logg inn på havneweb.no/tool å se ledige datoer.

► Dugnad Fra mai til september er det dugnad hver tirsdag fra kl 18 – 20. Sesongen avsluttes med dugnadsfest i november.