Arrangement

AKTIVITETER RYGGE BÅTFORENING 2017


 ► Årsmøte Naustet            Tirsdag 28.02.2017,  kl 19:00, forslag til må foreligge styret                                                senest 14.02.2017.

► Betaling – hovedforfall     15. FEBRUAR ER BETALINGSFRIST NB!! BRUK KID                                                      NUMMER VED BETALING. Betal i tide for å unngå                                                            purregebyr.

► RBF 50 år                       Rygge båtforening er 50 år, den 13. juni 1967 ble RBF                                                     stiftet på Vang skole.

► Fremleie – båtplass        Må meldes innen forfall 15. februar, Se vedlagt infoskriv                                                    send e-post til post@ryggebf.no eller kontakt havnesjef på                                                tlf. 976 11 689 ved fremleie. NB!! Det er ikke anledning til å                                              fremleie plassen mer enn 3 år

► Torskeaften                    Lørdag 18. februar kl 19:00 er det torskeaften på Naustet,                                                mer info finner du på www.ryggebf.no og eget oppslag i                                                    havnen. Påmelding til havnesjefen tlf 976 11 689

► Søknad leieplass           NB!!! Frist  1. mars. Søknadsskjema finner du på                                                              www.ryggebf.no og i gangen ved havnekontoret.

► Medlemsmøte                Medlemsmøte på Naustet med aktuelle tema og info blir                                                  annonsert på hjemmesiden.

► Vaktinnkalling                 Sendes ut i mai, ved vaktbytte må Vaktsjef informeres, tlf.                                                 482 82 141

► Hjemmesiden                Gå inn på: www.ryggebf.no   Her finner du skjema for                                                        leieplass og mye annen nyttige informasjon. Ny mobil                                                        versjon av værstasjonen, prøv den!!

► Dame gruppa                 Damegruppa ønsker flere medlemmer, ta kontakt med leder,                                            Grete Tronstad Midtkandal mobil 908 68 068

► Leie av Naust                 Eskild Plassen , tlf 906 77 662

► Dugnad                           Fra mai til september er det dugnad hver tirsdag fra kl 18 –                                               20. Sesongen avsluttes med dugnadsfest i november.