Vakt

Vaktinnkalling sendes ut pr. e-post, vakt datoen finner du nederst i mailen. Du finner også din vaktdato inne på «dashboard» i Havneweb. Komplett vaktliste for eventuelt vaktbytte finner du under «vakter» i høyre menyen på PC og meny knappen oppe til høyre på mobil og nettbrett.

NB!! All vaktbytte må meldes vaktleder på tlf 482 82 141

VAKTORDNINGEN FUNGERER SLIK:

Alle medlemmer med båtplass plikter å gå nattvakt i havnen i den periode dette anses nødvendig.  Dette gjelder også medlemmer med leieplass. I sommersesongen har vi også dagvakter, tar du 2 dagvakter slipper medlemmet å gå nattevakt

MELDEPLIKT VED VAKT.

Ved fremmøte i vaktrommet på vaktdato, skal det meldes i fra til vaktsjef på dennes mobiltelefon. Dette for å kvalitetssikre vaktordningen. Det pålegges å gjøre seg kjent med vaktinstruksen.

BYTTE AV VAKT.

Båtplass innehavere kan bytte vakt, men dette må meddeles skriftlig til vaktsjef før vaktdato. Hvis det blir satt inn stedfortreder, som må ha fylt 18 år, meddeles dette på samme måte.  Det presiseres at alle henvendelser vedr bytte av vakt skal til vaktsjef som også skal godkjenne dette.

MEDLEMMER SOM IKKE KAN MØTE PÅ VAKT

Medlemmer som ikke kan møte på sin vaktdato og som ønsker å betale for fritak, må varsle vaktsjef med minimum 14 dagers varsel. vaktsjef vil sette inn ekstravakt og det vil bli avkrevd et vaktgebyr på kr.2.000,.-  .

MEDLEMMER SOM IKKE MØTER PÅ VAKT

Dersom et medlem ikke møter på avtalt vakttid, vil vedkommende bli avkrevd et straffegebyr på kr.1000.- i tillegg til vaktgebyr på kr.2.000,- .

FRIVAKT

Plasseiere over 75 år eller p.g.a. helsa kan fritas for vaktkravet. Søknad om dette må rettes til styret i foreningen skriftlig. For at fritak skal gjelde, må søknaden være styret i hende innen 15. januar inneværende vakt år.

PURREGEBYR

Uteblir betalingen, blir det sendt purring med et straffegebyr på kr. 200,-