Venteliste kjøp av andelsplass

Venteliste kjøp av andels plass august 2021

NB! Alle som er medlemmer uten båtplass står automatisk på venteliste og vil få tilbud andels plass når din ansiennitet dato er til stede.

Logg inn på HavneWeb, ventelisten finner du ned på høyre side Under «Venteliste», vil du se detaljer eller endre bredde, trykk på «Endre»

Du kan allikevel søke om leieplass for  inneværende år, søknadsfrist 1.mars

Vi klarer dessverre ikke alltid å skaffe andels plass til båten man har, det viktigste her er å få et bein innen for i havna og man kommer foran i køen for leieplass for denne sesongen. Gi oss beskjed snarest hvis dere skulle trenge leieplass for i sommer.

NB!! Først når man eier èn andel i havna kan man sette seg på venteliste for større plass, send oss e-post eller brev om du ønsker å sette deg på denne ventelista.

Rokering og salg av andels plasser skjer kun i mars/april hvert år.

Andelspriser:      

Kategori 1 – med bredde 2,00m, kr 14.000,-

Kategori 2 – med bredde 2,50m, kr 18.750,-

Kategori 3 – med bredde 2,75m, kr 22.000,-

Kategori 4 – med bredde 3,00m, kr 24.000,-

Kategori 5 – med bredde 3,50m, kr 28.000,-

Kategori 6 – med bredde 4,00m, kr 36.000,-

Kategori 7 – med bredde 4,50m, kr 45.000,-