Bruk av strøm i båt

BRUK AV STRØM TIL BÅTEN

NB!!! ALL BRUK AV STRØM MÅ AVTALES MED HAVNESJEFEN!!!

 • VINTERSTRØM ER FRA 1. OKTOBER TIL 1. APRIL, DETTE KOSTER KR 2000,- FOR INNTIL 500 WATT
 • SOMMERSTRØM ER FRA 1. APRIL TIL 1. OKTOBER, DETTE KOSTER KR 2000,- FOR INNTIL 500 WATT
 •  KABEL MÅ VÆRE AV GODKJENT TYPE FOR UTE BRUK.
 • KABEL SKAL VÆRE HEL FRA UTTAKET OG INN I BÅTEN
 • HJEMMELAGDE FORGRENINGER ER IKKE TILLATT, HELLER IKKE KABELTROMMEL.
 • LADING AV BATTERIER MAX 2 DAGER PR. UKE.       KABEL MERKES MED ”LADING PÅGÅR”.        DISSE HENGER PÅ VEGGEN I HAVNESTUEN.          KABEL FJERNES NÅR LADING  ER FERDIG.     ”LADING PÅGÅR”  MERKE SKAL KUN BRUKES VED LADING OG IKKE VED AVTALT VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM.
 • OM SOMMEREN ER DET FORBUDT Å LIGGE MED LANDSTRØM OM BORD, UTEN ETTER AVTALE MED HAVNESJEF.
 • VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM I BÅTEN PÅ SJØEN SKAL VÆRE MAX 500 WATT.  DETTE KOSTER KR. 2000,- . BRUKES OVER 500 WATT, MEDFØRER DETTE ET TILLEGG PÅ KR 2000,-  OBLAT FOR VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM FÅES ETTER AVTALE MED HAVNESJEFEN, DETTE FESTES PÅ LEDNING.
 • VARMEOVN I BÅTEN SKAL VÆRE GODKJENT TYPE.
 • ULOVLIGE KABLER KAPPES UTEN VARSEL. ER LEDNINGEN DIN KAPPET KONTAKT HAVNESJEF.
 • BÅTER I OPPLAG, SE PKT 4. ANNET MÅ AVTALES.
 • BRUKER DU ARBEIDS STRØM I BÅTEN, TREKK UT STIKKONTAKTEN NÅR DU FORLATER BÅTEN.
 • DET BLIR JEVNLIGE KONTROLLER AV STRØMFORBRUK.

 

HAVNESJEF

TLF.478 72 170