Bruk av strøm i havna!

BRUK AV STRØM OMBORD

NB!!! ALL BRUK AV STRØM MÅ AVTALES MED HAVNESJEFEN!!!

 • VINTERSTRØM ER FRA 1. OKTOBER TIL 1. APRIL, DETTE KOSTER KR 2000,- FOR INNTIL 500 WATT
 • SOMMERSTRØM ER FRA 1. APRIL TIL 1. OKTOBER, DETTE KOSTER KR 2000,- FOR INNTIL 500 WATT
 •  KABEL MÅ VÆRE AV GODKJENT TYPE FOR UTE BRUK.
 • KABEL SKAL VÆRE HEL FRA UTTAKET OG INN I BÅTEN
 • HJEMMELAGDE FORGRENINGER ER IKKE TILLATT, HELLER IKKE KABELTROMMEL.
 • LADING AV BATTERIER MAX 2 DAGER PR. UKE.    KABEL MERKES MED ”LADING PÅGÅR”.     OBLATENE FÅES VED HENDVENDELSE TIL PIRMASTER, HAVNESJEF ELLER HAVNEKONTOR.  KABEL FJERNES NÅR LADING  ER FERDIG.   ”LADING PÅGÅR”  MERKE SKAL KUN BRUKES VED LADING OG IKKE VED AVTALT VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM.
 • OM SOMMEREN ER DET FORBUDT Å LIGGE MED LANDSTRØM OM BORD, UTEN ETTER AVTALE MED HAVNESJEF.
 • VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM I BÅTEN PÅ SJØEN SKAL VÆRE MAX 500 WATT.  DETTE KOSTER KR. 2000,- . BRUKES OVER 500 WATT, MEDFØRER DETTE ET TILLEGG PÅ KR 2000,-  OBLAT FOR VINTERSTRØM/SOMMERSTRØM FÅES ETTER AVTALE MED HAVNESJEFEN, DETTE FESTES PÅ LEDNING.
 • VARMEOVN I BÅTEN SKAL VÆRE GODKJENT TYPE.
 • ULOVLIGE KABLER KAPPES UTEN VARSEL. ER LEDNINGEN DIN KAPPET KONTAKT HAVNESJEF.
 • BÅTER I OPPLAG, SE PKT 4. ANNET MÅ AVTALES.
 • BRUKER DU ARBEIDS STRØM I BÅTEN, TREKK UT STIKKONTAKTEN NÅR DU FORLATER BÅTEN.
 • DET BLIR JEVNLIGE KONTROLLER AV STRØMFORBRUK.

 

HAVNESJEFEN TREFFES PÅ TLF 478 72 170