Årsmøte 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Rygge Båtforening avholder ordinært årsmøte på Naustet
Tirsdag, den 05.03.2019, kl 19:00

DAGSORDEN FOR MØTET.

1. Valg av møtedirigent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av referent og to personer som sammen med dirigent skal skrive under møteprotokoll.

4. Årsberetning 2018

5. Regnskap for 2018

6. Foreningsaker – styrets disposisjoner

7. Ansvarsfrihet for styret.

8. Innkommende forslag. Må foreligge senest 19.02.2018

9. Fastsetting av neste års kontingenter, avgifter og budsjett.

a. Kontingenter 2020
b. Utleiesatser 2020
c. Verdisetting av andeler 2019
d. Budsjett 2019

10. Valg av følgende tillitsmenn / kvinner.

a. Medlemmer til styret
b. Varamedlemmer til styret/ havne-/vaktkomité
c. Tur og arrangementskomité
d. Valgkomite
e. Revisorer

Styret i Rygge Båtforening.

Vedlegg: (alle vedlegg til årsmøtet ligger i Havneweb og på hjemmesiden og kan lastes ned her, eller hentes på havnekontoret.)