Båtplass

Vi har idag 412 faste båtplasser, og 11 gjesteplasser. De fordeler seg slik:

I tillegg til innskudd må alle kategorier betale  årlig leie som består av: medlemsavgift, dugnadsavgift og plassleie. 

Alle som har fått plass, bortsett fra jolleplasser, må gå nattevakt. Dette blir tilskrevet med dato og tid. Du kan bytte bort èn nattevakt mot å gå to dag vakter i ferie tiden.

Kategori 1 bredde 2,00 m innskudd kr 14000,-
Kategori 2 bredde 2,50 m innskudd kr  18750,-
Kategori 3 bredde 2,75 m innskudd kr  22000,-
Kategori 4 bredde 3.00 m innskudd kr  24000,-
Kategori 5 bredde 3,50 m innskudd kr  28000,-
Kategori 6 bredde 4,00 m innskudd kr  36000,-
Kategori 7 bredde 4,50 m innskudd kr  45000,-
Longside molo, plass 67 innskudd kr   120.000,-
Jolleplasser: max 12 fot.
· Søknaden sendes foreningen innen 1 mars.
· Søknader etter dette kommer bakerst i køen.
· Leieplasser tildeles etter ansiennitet.
· Søknaden sendes vår postadresse.
Det er ikke sikkert at du blir med på den første
tildelingen. Det kommer vanligvis inn flere
leieplasser etter hvert. Hører du ikke noe da
er du dessverre ikke med på tildelingen.