Nattevakt – vaktinstruks

Alle som har båtplass i havnen må gå minst èn nattevakt, dette gjelder fastplass og leieplasser.

Går du to dag vakter slipper man nattevakt, ta kontakt med vaktleder Oddvar Henriksen mob. 482 82 141

Innkalling til nattevakt sendes ut etter at leie plasser er tildelt medio mai hvert år.

VAKTINSTRUKS RYGGE BÅTFORENING

1. Fremmøte i havna kl. 22.00 til kl. 06.00

2. Møter bare en person på vakt, kan den personen som har kommet ringe til den andre personen (se vaktlister på bordet i vaktrommet.) Hvis han / hun ikke svarer, ringer du til vaktsjefen. Dersom dette ikke blir gjort innen kl 22.15, må vaktsjefen beordre ut reservevakter. Den/de innkalte må da dra hjem. (Vent til kl. 22.15 med å ringe vaktsjef, hvis det ikke er oppnådd kontakt med den andre vakten)
Går bare en person på vakt alene, betraktes dette som regelbrudd. Vaktjournal o.l. skal ligge på vaktrom. Begge vaktene skal skrive under i vaktjournalen, dette gjelder også stedfortredere. Han / hun må skrive hvem de er og hvem de går for. (Skriv tydelig)

3. VAKT UR: Se egen instruks ved siden av denne. Det skal stemples i vakt uret 4 ganger i løpet av vakten. Båtforeningen og Fuglevik Båtservices arealer skal inspiseres minimum 4 ganger i løpet av natten. Se om dører til butikk og verksted er låst, se også mellom båtene om det er noe mistenkelig der.

4. Ved vaktstart skal alle vannkraner i havnen sjekkes. Påse at de ikke står og renner. Sjekk også at båtene er forsvarlig fortøyd.

5. Nøl ikke med å kontakte politiet hvis det er i ferd med å skje noe dere ikke kan beherske selv.

6. Ikke utsett dere for farer. Husk at dere opptrer som privatpersoner og ikke som politi.

7. Vis at dere er å tilstede som vakt. Bare dette kan forhindre tyveri, BRUK VAKTVEST.

8. Kommer det inn gjestebåter, prøv å finne en ledig plass selv om dette til tider kan være vanskelig. Båter skal ikke ligge ved drivstoffbrygga. Plassavgift kr. 150.- skal betales til vakten som skriver ut kvittering. Kvitteringsblokk ligger i vaktkassen. Bobiler og campingvogner betaler kr 150,- Campingvogner kobles fra trekkvogn.

9. Oppdager vaktene skade som må repareres straks, kan Vaktsjefen kontaktes på telefon 482 82 141. Annet kan dere skrive i vaktjournalen under merknader.

10. Kommer det inn båter om natten er vaktene pliktige til å ta kontakt med vedkommende for å finne ut hvem de er. Kommer det folk etter kl 22:00, skal de alltid varsle vaktene og si hvem de er, og hvilken båt de skal til.

11. Uteie av Naustet: Hvis det etter utleie av Naustet er mye søppel og lignende rundt Naustet, skal vaktene rydde opp og eventuelt spyle med vannslange, slik at det ser pent ut. Skriv dette i vaktjournalen.

12. Vaktene må også sjekke om det er toalettpapir og såpe + papirhåndkle.

13. Rydd etter dere! Rydd bordet og sett stoler på plass, tøm søppeldunken og begge vakter undertegner i vaktjournalen.

HA EN GOD VAKT!!