GJESTEHAVNEN – VÅREN 2020

Gjestehavnen er nå åpen igjen fra 20.april. Etter oppfordring kommunen er ikke sanitær anleggene åpne for gjester da dette krever spesielle helsevern tiltak! Vi anmoder alle medlemmer og brukere av havneområde til å vise hensyn til hverandre!

ROKERING OG SALG AV ANDELSPLASSER

Vi er i full gang med rokering av de som søker større eller mindre plass. Vi tilpasser plassbredden etter hvilken båt man har. Husk at vi er èn småbåthavn. Vi har mange på venteliste på 4,0 og 4,5 meters plasser her er det så godt som ingen rullering.

I år har vi i alt 18 andelsplasser for salg, syv av plassene er allerede solgt. Vi sender ut e-post og ringer de første på ventelista for kjøp av andel. Velger du å takke nei til kjøp av andelsplass nå beholder du din ansiennitet og kan få plass senere hvis behovet for plass skulle melde seg.

NB!! Alle medlemmer uten båtplass står på venteliste for tilbud om kjøp av andelsplass med ansiennitet fra den datoen de meldte seg inn. De første på lista har ansiennitet fra mai 2012.

Leieplasser tildeles i april etter at alle har akseptert rokering og kjøp av andelsplasser.