DUGNADSGJENGEN

Fredag 3. november samles dugnadsgjengen inkl. damegruppa som hjalp til under 50 års feiringen og ansatte fra Fuglevik båtservice til årets dugnadsfest. Laget er et spleiselag mellom Per Urstad og RBF. I år har 41 medlemmer stilt opp til dugnad. Styret takke alle som bidrar til å holde havna vår så flott.

1. JUNI SKAL OPPLAGSPLASSEN VÆRE TOM

Viser til tidligere utsendt informasjon og anmoder alle med båt på opplagsplassen må fjerne presenning og stativ før 1. mai. Dette for at Fuglevik Båtservice skal komme til båter som ønsker å sette ut tidlig. I følge vårt regelvek SKAL alle båter være satt ut eller fjernet fra opplagsplassen INNEN 1. JUNI