1. JUNI SKAL OPPLAGSPLASSEN VÆRE TOM

Viser til tidligere utsendt informasjon og anmoder alle med båt på opplagsplassen må fjerne presenning og stativ før 1. mai. Dette for at Fuglevik Båtservice skal komme til båter som ønsker å sette ut tidlig. I følge vårt regelvek SKAL alle båter være satt ut eller fjernet fra opplagsplassen INNEN 1. JUNI

ROKERING OG SALG AV ANDELSPLASSER

Årets rokerings kabal er nå i boks. Brev om ny plass for de som søker større eller mindre plass er nå sendt ut. Vi har også startet salg av i alt 8 plasser til de første medlemmene på ventelista. Det er viktig at medlemmer som har fått tilbud om ny plass svarer raskt, da kan vi komme igang med tildeling av leieplasser for 2017.

Leieplasser tildeles i april/mai!